GRAFIK ZAJĘĆ JAWORZNO 2019/2020


 

 

Zapraszamy!

 

Opłaty miesięczne należy wpłacać do 10-go każdego miesiąca. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Akademii Talentów.

Rachunek bankowy: : ING 23 1050 1298 1000 0092 5300 6846

 

 

 

 

                                                                    GRAFIK ZAJĘĆ JAWORZNO

 

Zajęcia rozpoczynamy od 2-go września :

PONIEDZIAŁEK:

1. grupa rekreacyjna,  godzina 17.00 - 18.30 

2. zawodniczki godzina 17.00- 20.00

 

 Zajęcia odbywać się będą w:

 II Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Miłosza

 Marii Skłodowskiej-Curie 6, 43-603 Jaworzno

 

CENNIK  ZAJĘĆ W JAWORZNIE:

  • grupa rekreacyjna:  zajęcia 1 x tygodniu 135 zł/mc
  • grupa zawodniczki  190 zł/mc

 

 WPŁATY DOKONUJEMY NA KONTO AKADEMI TALENTÓW

 numer rachunku bankowego  ING 23 1050 1298 1000 0092 5300 6846

 

OPŁATA WPISOWA PROMOCYJNA do 31 sierpnia wynosi 59 zł za dziecko. Opłata wpisowa jednorazowa poza promocją wynosi 99 zł. 

Opłata wpisowa jest jednorazowa i bezzwrotna, w przypadku gdy dziecko uczęszcza regularnie na zajęcia, opłaca regularnie miesięczne składki i kontynuuje treningi po okresie wakacyjnym. 

Opłaty miesięczne należy wpłacać do 10-go każdego miesiąca.

Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wymieniony rachunek bankowy : ING : 23 1050 1298 1000 0092 5300 6846