FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Opłata wpisowa promocyjna płatna do 31 lipca 2019 wynosi 79 zł, opłata wpisowa standardowa płatna po 31 lipca wynosi 150 zł. 

 

                                                         FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyrażam chęć uczestnictwa w zajęciach mojego dziecka :

  • gimnastyki artystycznej*
  • aerobiku sportowego*

*zakreślić właściwe

 

w roku szkolnym 2019/2020 (zaznaczyć miasto, które Państwa interesuje)* :

  • w GLIWICACH
  • w CHORZOWIE
  • w JAWORZNIE
  • w Rudzie Śląskiej

 

Podpisując deklarację zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu.
Imię i nazwisko dziecka (wymagane)............................................................................................

Rok urodzenia dziecka (wymagane).............................................................................................

numeru tel:……………………………………..................................

Proszę zaznaczyć liczbę treningów (ile dni w tygodniu będzie trenowało Państwa dziecko):
o Treningi 1 x tygodniu
o Treningi 2 x tygodniu
o Treningi w grupie zawodniczki

 

 

 

 

                                                                                                             ...........................................................

                                                                                                          podpis rodziców lub opiekunów prawnych

 

 

 

Czytelnie wypełniony formularz proszę przesłać na adres: biuro@akademiatalentow.slask.pl

wraz z potwierdzeniem zapłaty opłaty wpisowej.