Cennik zajęć gimnastyki artystycznej


                 

Opłaty miesięczne należy wpłacać do 10-go każdego miesiąca. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Akademii Talentów. 

 

Rachunek bankowy: : ING 23 1050 1298 1000 0092 5300 6846

Wejście jednorazowe - ZAJĘCIA PRÓBNE 35 zł

W godzinach 16.30-20.30

Zajęcia raz w tygodniu / opłata miesięczna 150 zł
Zajęcia dwa razy w tygodniu / opłata miesięczna 190 zł
Zawodniczki - opłata miesięczna 250 zł